Kesepakatan Kerjasama antara MIN 1 Palangka Raya dan UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya

Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 telah disepakati untuk melakukan kerjasama antara MIN 1 Palangka Raya dan UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya. Ruang lingkup kerjasama ini ditekankan pada aspek pembinaan SDM pengelola perpustakaan. Kesepakatan kerjasama ini dituangkan dalam naskah kerjasama yang telah ditandatangani oleh kepala MIN 1 dan Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya. Pada kesempatan ini kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya Usman S.Ag.SS.MHI memberikan sedikit arahan dan bimbingan terkait dengan pengelolaan koleksi di MIN 1 Palangka Raya, selain itu beliau juga mempersilakan untuk secara rutin berkunjung ke perpustakaan IAIN bagi pengelola perpustakaan madrasah untuk belajar atau menerima bimbingan teknis dari perpustakaan IAIN Palangka Raya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *